Hi EMT Pro

Hİ-EMT PRO

Əzələ bərkitmə və arıqlama aparatı 2×1 (2 başlıqlı)
KOD  S-12B
Nəticə olaraq:
• Təsir nahiyyəsində əzələ həcminin artması;
• Əzələ tonusunun artması;
• Piy təbəqəsinin gözlə görünəcək dərəcədə azalması;
• Qarnın əzələlərinin diastazının aradan qaldırılması;
• Yan nahiyyəsinin qaldırılması və bərkidilməsi təmin edilir.
• İlk prosedurdan müsbət nəticələr görünür. Maksimal nəticə kursu bitirəndən 1 ay sonra görünür.

Bu aparat ilə bağlı sualınız var?