Winnex

Bədən korreksiyası üçün çoxfunksiyalı arıqlama aparatı
(S-09D)

Piy toxumalarının aşağı temperaturda dondurulması yolu ilə piylənmənin aradan qaldırılması.

Funksiyaları:
• Kriolipoliz,
• Bədənə RF liftinqin tətbiqi,
• Kavitasiya,
• Diod lazer lipolizi

İstifadəsinə göstərişlər:
• Lokal piy yığılmaları;
• Sellülit;
• Dəri sallanması;
• Dəri möhkəmliyinin itməsi;
• Çatlar .

Arıqlama aparatları ilə maraqlanırsınız?