Cryo Salfet

Cryo Salfet

Cryo Lipolisis üçün salfetlər
 Apparatının istehsalçılarından olan kriolipoliz salfetləri
Üstünlükləri
• Digər salfetlərdən fərqli olaraq, yoxlanılmış tərkibə malik olması avadanlığı korlamır, manipulların arasını doldurmur.
• Krionun təsir sahəsinə soyuğun bərabər paylanmasını təmin edir.
• Pasienti termik yanıqlardan qoruyur və proseduru komfort edir.
• Tərkibində, bütün digər salfetlərdə olan toksiki etilenqlikolun olmaması.hər salfet ayrı bağlamada.

Kosmetoloji aparatlar ilə maraqlanırsınız?