Элэскулап

Элэскулап

6-sı 1-də fizioterapiya aparatı. Funksiyalar:

  • Amplipulsoterapiya
  • Diadinamoterapiya
  • Qalvanika/elektroforez
  • Elektrostimulyasiya
  • Elektrosonoterapiya
  • Transkranial elektroanelgeziya

Tibbi aparatlar ilə maraqlanırsınız?