Cavita

CAVİTA ARIQLAMA VƏ RF APARATI
S-07U
İcra olunan funksiyalar:
1. Kavitasita
2. Bədənin RF liftinqi
3. Üzün RF liftinqi

Bu aparat ilə bağlı sualınız var?