Shine

Shine

KOD  S-07L
Arıqlama aparatı 6in1

H1: kavitasiya – piy təbəqəsinin parçalanması, çəkinin azalması
H2: multipolyar RF – piy təbəqəsinin parçalanması, çəkinin azalması, dərinin cavanlaşması
H3: kavitasiya və üçpolyar RF – dərinin cavanlaşması və dartınması, dəri baxımı
H4: bipolyar RF – qırışların azalması, dəri cavanlaşması, kollagenin regenerasiyasının stimullaşdırılması
H5: vakuum + kvadro RF – çəki azalması, dəri cavanlaşması və dəri dartınması
H6: diod lipolazer – çəki azalması

Arıqlama aparatları ilə maraqlanırsınız?