Sonix

Sonix

Arıqlama və bədən korreksiyası üçün LipoHİFU aparatı
S-03
Nəticə:
• Yüksək intensivli ultrasəs dalğaları vasitəsilə arzuolunmaz piy təbəqəsi məhv olur;
• Piy toxumalarının məhv olduğu yerə kollagen toplanır;
• Ultrasəs dərialtı piy təbəqəsinə maksimal dərinlikdə ötürülür;
• Kollagen lifləri yığılır, nəticədə dərinin liftinqi prossesi baş verir;
• İlk prosedurdan 3-5 sm arıqlama müşahidə olunur.

Arıqlama aparatları ilə maraqlanırsız?