HİFU

HİFU Smas Lifting
KOSMETOLOJİ APARAT
K-05
SMAS Liftinq aparatının istifadəsinin üstünlükləri:
• Dərhal nəticə. Pasient prosedurdan dərhal sonra nəticəni görür. Effekt hər ay daha da güclənir.
• Plastik cərrahiyəyə bərabər olan nəticə.
• Uzunmüddətli nəticə. Bir tək seansın effektivliyi 1.5-2 il davam edir.
• Riskin olmaması. Yoluxma və iltihabın yaranması təmamən istisna olunur.
Effektivdir:
• mimik qırışlar, tonusun itməsi,
• üzdə asimmetriya,
• buxaq
• piqmentasiya,
• kamedonlar,
• üz ovalının itməsi,
• dərialtı piy təbəqəsi.
Nəticə olaraq qan dövranı stimullaşır, yenilənmə mexanizmi aktivləşir, zülal və kollagen təbəqənin regenerasiyası prossesi işə düşür.

Kosmetoloji aparatlar ilə maraqlanırsız?