Nora

Nora

8X1 KOSMETOLOJİ KOMBAYN
K-10B
İcra olunan funksiyalar və manipulaları:
1. Brossaj ( 5 başlıq)
2. Üzün vakuum təmizlənməsi
3. Qalvanika
4. Oksigen mezoterapiyası
5. Darsonval (3 başlıq)
6. Elektrokoaqulyator
7. Vakuum sprey
8. Ultrafonoforez, masaj ( 2 başlıq)

Bu aparat ilə bağlı sualınız var?