Sofi

SOFİ 
VAKUUM HİDROPİLİNQ APARATI
K-04D
Funksiyaları:
• Vakuum hidropilinq
• Multipolyar RF liftinq
• Bio liftinq ( mikrotok )
• Ultrasəs fonoforez
• Soyuducu krio
• H2O2 püskürdücü (aerodiffuzor)
• LED maska
• Fraksional mezoterapiya (mezotapança)
• V-Max Smas HIFU liftinq manipulası
• Vibromasaj manipula
Prosedurların keçirilməsinə göstərişlər:
• Yağlı dəri
• Hiperkeratoz
• Genişlənmiş və çirklənmiş məsamələr
• Problemli dəri
• Üzün qeyri hamar relyefi
• Hiperpiqmentasiya
• Dəri tonusunun itməsi
• Dərinin fotoyaşlanması
• Quru dəri

Bu aparat ilə bağlı sualınız var?