C03W

C03W

12-qurguşunlu və 3 kanallı EKQ aparatı. Bu cihaz  EKQ müayinəsni aparmaq, müayinə nəticələrini göstərmək, çap etmək  və 250 xəstə məlumatını yaddaşda saxlamaq kimi funksiyalarına malikdir.

Tibbi aparatlar ilə maraqlanırsınız?