CMS-7000

CMS-700

CMS-8000 pasient monitoru. Böyüklərin, uşaqların və yeni doğulmuş körpələrin klinik monitorinq üçün istifadə edilə bilən bir çox funksiyaya malik cihaz. Bu cihaz EKQ, RESP, NIBP, SpO2, iki kanallı TEMP və s. kimi parametrlərə nəzarət edir. 

1) EKQ Ürək dərəcəsi (HR) EKQ dalğa forması Aritmiya və ST seqment analizi

2) RESP Tənəffüs dərəcəsi (RR) Tənəffüs dalğa forması

3)SpO2 Oksigen doyma dalğa forması (PLETH) Nəbz tezliyi(PR) histoqramı

4)NIBP Sistolik təzyiq(SYS), Diastolik təzyiq(DIA), Orta təzyiq(ORTA)

5)TEMP T1, T2, TD

Tibbi aparatlar ilə maraqlanırsınız?