KT88-2400

KT88-240

Reqəmsal 19 kanallı elektroensefaloqrafiya (EEG) cihazı. 
-19 kanal EEG + 5 multi-parametirli kanal (özündə bisləşdirir: 1- kanal ECG + 1- kanal EMG + 2- kanal EOG + 1-kanal nəfəs) istəyə görə. 

Tibbi aparatlar ilə maraqlanırsınız?