Vivid I

Vivid I

Vivid I USM aparatı

Datçik:
– Kardio 
– Linear

Tibbi aparatlar ilə maraqlanırsınız?